Aktualności
16.05.2014

10 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LSS. Na Zebraniu zostało zatwierdzone sprawozdanie Finansowe i Merytoryczne. Zebranie udzieliło Zarządowi Absolutorium. Rok 2013 LSS zamknęło wynikiem dodatnim, tzn. przez wagę dochodów nad wydatkami. W Zarządzie nastąpiły zmiany, na miejsce Skarbnika lek. stom. Z. Stankiewicz wybrana została Eleonora Sobiecka - Bryndal. Do Komisji Rewizyjnej wybrana została doktor Maria Poleszczuk a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zenon Walinowicz. Zarząd LSS.
04.01.2013

Zgodnie z poprzednią informacją zawiadamiamy, że zostało wydrukowane 500 sztuk Informatora dla Seniora.
Stowarzyszenie zaczyna rozprowadzać między Koleżanki i Kolegów darmowe egzemplarze.
Kilka zostało przekazanych na spotkaniu Wigilijnym Izby Lekarskiej w dniu 20 grudnia. W dniu 11 stycznia na Noworocznym Spotkaniu Seniorów w klubie Kameleon Koleżanki i Koledzy będą mogli również zaopatrzyć się w ciekawą literaturę.
Do odebrania jest również; sporo egzemplarzy w siedzibie Izby Lekarskiej.
Życzymy dużo zdrowia i spokoju w roku 2013 Zarząd LSS Toruń.

Pragniemy poinformować, że wspólnie z Komisją Senioratu przy Kujawsko - Pomorskiej Izbie Lekarskiej rozważamy możliwość dofinansowania szczepień profilaktycznych dla lekarzy Seniorów. Szczegółowe informacje przekażemy w najbliższym Meritum.

23.10.2012

15 października 2012 r Zarząd LSS podjął uchwałę o: 1. Zatwierdzeniu preliminarza wydatków do końca 2012 roku. 2. Wydrukowaniu i rozprowadzeniu wśród lekarzy seniorów ""Informatora dla seniora" opracowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Za Zarząd.


23.10.2012

Zarząd Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu zaprasza Kolegów seniorów chcących pogłębiać wiedzę w obsłudze osobistego komputera na spotkanie dotyczące organizacji tychże zajęć, proponujemy 5 listopad (poniedziałek), godzina 11, w świetlicy przy ulicy Chopina 20. Spotkanie poprowadzi mgr Katarzyna Rumińska, wolontariuszka LSS, po kursie Polskiej Cyfrowej Równych Szans - Latarnik. Informacja na plakatach w Izbie Lekarskiej. Telefon: 605-135-345. Za Zarząd.


Badanie Lekarzy Seniorów 2012 RaportBadanie Lekarzy Senior�w Lekarzy 2011 Raport
LEKARSKIE STOWARZYSZENIE SENIORATU W TORUNIU

(kliknij aby pobrać, plik w formacie PDF)
01.07.2012

Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" przekazał naszemu Stowarzyszeniu opracowane na podstawie anonimowych ankiet "Badanie Lekarzy Seniorów".
Całościowe Badania przedstawimy Kolegom w miesiącu sierpniu. Natomiast dzisiaj przekazujemy ogólne podsumowanie dokonane przez "TŁOK"".

    PODSUMOWANIE     
      Lekarze seniorzy są ustabilizowaną grupą, nie deklarują większych problemów zarówno pod względem finansowym jak i mieszkaniowym. Swoje zdrowie i kondycję fizyczną oceniają jako średnią. Jednak umiarkowanie rzadko korzystają z usług służby zdrowia. Niewątpliwie wiąże się to z ich wiedzą ekspercką, i tym samym mniejszym niż wśród innych seniorów zapotrzebowaniem na usługi medyczne. W przejściu na emeryturę najbardziej cenią sobie większą ilość wolnego czasu, oraz mniejszą liczbę obowiązków. Jednak za istotny minus przejścia na emeryturę uznają utratę więzi ze swoim środowiskiem, oraz zmniejszenie środków finansowych.
     Badani seniorzy wykazują wysoki stopień samodzielności, około połowa z nich regularnie korzysta z czyjejś pomocy w swoim codziennym życiu. Najczęściej jest to pomoc rodziny lub małżonka, korzystają z niej dosyć często. Pomoc dotyczy przeważnie drobnych codziennych spraw takich jak sprzątanie, drobne naprawy czy zakupy. Niestety, jeżeli byłaby taka konieczność to ponad połowa badanych nie wiedziałaby gdzie szukać informacji o uzyskaniu pomocy.
     Seniorzy bardzo dużo czasu poświęcają na oglądanie telewizji oraz czytanie książek, jednak chcieliby zwiększyć swoją aktywność społeczną. Są oni jednak nadal bardzo aktywni zawodowo ponad połowa z nich zdeklarowała, że nadal pracuje, z czego większość w służbie zdrowia, z tego 26% osób, które nie są aktywne zawodowo chciałoby powrócić do tej formy aktywności. Panuje tak duże zainteresowanie działalnością społeczną oraz wykorzystaniem w niej swoich umiejętności lekarskich, co wyraziła ponad połowa badanych. Przy czym zaledwie jedna trzecie badanych lekarzy seniorów przynależy do jakiejś organizacji pozarządowej.
     Lekarze seniorzy utrzymują ze sobą wzajemny kontakt, aczkolwiek jest on sporadyczny, brakuje im także miejsca gdzie mogliby się wspólnie spotykać (większość robi to we własnych domach lub mieszkaniach). Zainteresowanie korzystaniem z domów seniora jest raczej umiarkowane, niewątpliwie wpływa na to fakt, że sama grupa badanych jest bardzo samodzielna i niezależna finansowo. Główne działania, jakich oczekują są związane z integracją środowiska. Wielu z nich także chciałoby się zaangażować społecznie na różnych płaszczyznach.01.07.2012

Zarząd Lekarskiego Stowarzyszenia Senioratu w Toruniu informuje Koleżanki i Kolegów Seniorów, że w dniu 25 czerwca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia, na którym zostały zatwierdzone: - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok. Informujemy również, że zostało udzielone absolutorium dla Zarządu LSS za rok ubiegły.
Do 15 lipca jesteśmy zobligowani do wysłania sprawozdania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie i Urzędu Skarbowego w Toruniu. Pełny tekst sprawozdania będzie umieszczony na naszej stronie internetowej po przyjęciu ich przez wyżej wymienione instytucje. Równocześnie zamieścimy plan pracy Stowarzyszenia na 2012 rok.24.04.2012

Anonimowe ankiety przesłane przez Lekarzy seniorów w ilości 80 zostały przekazane do dalszego opracowania wyniki dostępne będą w miesiącu czerwcu w Meritum. Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz walne zebranie członków odbędzie się w miesiącach maju i czerwcu. Na walnym zebraniu zostanie dokonana ocena sprawozdania finansowego
i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2011.
Po walnym zebraniu członków w ciągu dwóch tygodni ocena wraz z pełnym tekstem sprawozdania zostanie opublikowana na stronie internetowej w zakładce: Sprawozdania. Zarząd.21.03.2012

Wszystkim Koleżankom i Kolegom z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy dużo zdrowia i radości, życzy Zarząd LSS w Toruniu..21.03.2012

Anonimowa ankieta wysłana do seniorów dotycząca zebrania informacji o potrzebach naszego środowiska, zostanie opracowana w miesiącu kwietniu
a wyniki opublikujemy w najbliższym numerze "Meritum" i na naszej stronie internetowej.
                                                                                                             Zarząd

14.03.2012

Przeka� 1%

Różności
Dziś jest: 23 Listopad 2017 r.
Imieniny obchodzi: .
Teraz jest: 21:29